Kontakt
Wyroby silikonowe
Wyroby gumowe
Usługi
O nas
Oferta

PŁYTY GUMOWE WULKANIZOWANE - PŁYTY OLEJOODPORNE NBR

Konstrukcja
Płyty gumowe wulkanizowane z mieszanek gumowych, mogą być produkowane bez przekładek tkaninowych oraz z 1 lub 2 przekładkami.

Powierzchnia
Barwa płyt czarna. Powierzchnie płyt mogą być gładkie lub z odciskiem tkaniny. Płyty o gładkiej powierzchni pokryte są cienką warstwą talku, zabezpieczającego płyty przed sklejaniem.

Płyty wykonane na bazie kauczuku NBR (akrylonitrylowego) charakteryzują się wysoką elastycznością, wytrzymałością na zerwanie, małym odkształceniem przy trwałym ściskaniu, mrozoodpornością, ale przede wszystkim sporą odpornością na smary i oleje. Ta ostatnia cecha jest największą zaletą płyt z kauczuku NBR. Temperaturowy zakres stosowania od -30o C do +100o C.

Płyty wykonane z tego typu kauczuku są odporne na:
- Węglowodory alifatyczne, takie jak propan lub czysta benzyna.
- Oleje mineralne i smary.
- Oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
- Lekkie oleje opałowe i paliwa do silników wysokoprężnych.
- Niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA, HSB, HSC.
- Niestężone alkohole.
- Wodne roztwory soli.
- Wodę o temperaturze do +60o C.
- Rozcieńczone kwasy i zasady w niewysokich temperaturach.

Płyty na bazie NBR nie są odporne na:
- Węglowodory aromatyczne i chlorowane np. (benzen, tri).
- Estry i rozpuszczalniki polarne.
- Oleje i smary silikonowe.
- Ciecze hydrauliczne typu HSD.
- Płyny hamulcowe na bazie glikoli.
- Stężone kwasy i ługi.

Przeznaczenie
Mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, głównie do wyrobu podkładek i uszczelek pracujących statycznie w stanie nie rozciągniętym.

Dzięki swoim niepodważalnym cechom oraz właściwościom fizykochemicznym płyty wykonane z kauczuku NBR znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle związanym z produkcją części dla motoryzacji, maszynowym, chemicznym, petrochemicznym oraz w wielu innych gałęziach przemysłu, gdzie odporność tego materiału i jego cechy mają kluczowe znaczenie.

Wymiary
grubość: 1-10 mm
szerokość: 1200/1400 mm
długość odcinków: różna, jednak nie mniejsza niż 0,5 m.

Charakterystyka Techniczna
Płyty olejoodporne mogą być stosowane w zakresie temperatur od -40 do + 70oC.

Wymagania techniczne – dot. gumy stosowanej do produkcji płyt standardowych.
Twardość oShA 65 ± 5
Wytrzymałość na rozciąganie Mpa 5
Wydłużenie względne, % min. 200
Odporność na działanie oleju ASTM II po 24h zmiana masy, % ±
10

<< Wszystkie kategorie
6 element(y|ów)

Oferta
Kontakt
Wyroby silikonowe
Wyroby gumowe
Usługi
O nas